ความรับผิดชอบต่อสังคม

/

การประเมินสาระสำคัญ

การประเมินสาระสำคัญ

ทบทวนกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ

ปฏิบัติตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อระบุและทบทวนประเด็นสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประเมินผลกระทบที่สำคัญของธุรกิจของบริษัทที่มีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

Doo Prime follows GRI instruction and review regularly

การประเมินเชิงลึก

การประเมินความสำคัญมี 3 ขั้นตอน: การแยกแยะ การจัดลำดับความสำคัญ และการตรวจสอบ

การแยกแยะ

ดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่
อระบุผลกระทบ

ยืนยันลำดับความสำคัญ

มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ภายในและภายน
อก

ตรวจสอบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงเพื่อต
รวจสอบเพิ่มเติม

แผนภูมิการประเมินความสำคัญ

ประเด็นสำคัญและหมวดหมู่

สังคม

ประเด็นสำคัญ สำรวจเนื้อหา
การศึกษาด้านการเงินสากล
จัดหาแหล่งข้อมูลการศึกษาทางการเงิน ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และช่วยให้ลูกค้ากลายเป็นนักลงทุนที่รอบรู้และมีความรับผิดชอบ
การกุศล
เชื่อมั่นในความสำคัญของการรับใช้สังคม และแสดงจิตวิญญาณของการดูแลสังคมอย่างแข็งขันด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล
ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล
มุ่งมั่นที่จะรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และสัญญาว่าจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเปิดเผย โปร่งใส และปลอดภัย

เศรษฐกิจ

ประเด็นสำคัญ สำรวจเนื้อหา
การต่อต้านการทุจริต
Doo Prime นําขั้นตอนการปฏิบัติตามการป้องกันการติดสินบนมาใช้ พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมทางธุรกิจ
Doo Prime มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม และเลือกบริษัทที่มีจรรยาบรรณทางธุรกิจคล้ายคลึงเป็นคู่ค้า
การค้าที่เป็นธรรม
Doo Prime ยึดถือหลักการของความซื่อสัตย์สุจริตและการซื้อขายที่เป็นธรรมโดยถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด และสร้างชื่อเสียงที่ดี

สิ่งแวดล้อม

ประเด็นสำคัญ สำรวจเนื้อหา
การเงินสีเขียว
Doo Prime สนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดการเงินสีเขียวทั่วโลก และในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของตลาดเกี่ยวกับการเงินสีเขียว
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
Doo Prime ได้รวมมาตรฐาน ESG ไว้ในขั้นตอนภายในสำหรับการลงทุนและกิจกรรมการติดตามที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
มาตรการสำนักงานสีเขียว
Doo Prime ได้ใช้มาตรการสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการรีไซเคิลขยะ เพื่อบูรณาการการปกป้องสิ่งแวดล้อมเข้ากับการปฏิบัติงานประจำวัน
Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ลูกค้าทั่วโลก
0 +
ผลิตภัณฑ์การเงิน
0 +
การเปิดเผยการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Doo Prime Vanuatu Limited เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินงานเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกและไม่เจาะจงกับหน่วยงานใด ๆ เพื่อความสะดวกในการแสดงข้อมูลแบบรวมและการเปรียบเทียบข้อมูล สิทธิ์และภาระผูกพันที่แท้จริงของคุณจะถูกกำหนดตามการอนุญาตและการกำกับดูแลที่ได้รับจากหน่วยงานที่คุณเลือกจากการกำกับดูแล

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการเว็บไซต์ของเราได้ โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านอายุ

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นบางแห่ง ห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง ดาวน์โหลด แจกจ่าย เผยแพร่ แบ่งปันหรือใช้เอกสารและข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน การซื้อขายหุ้น หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFDs และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูง และการขาดทุนจำนวนมากที่เกินกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของคุณอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น

ผลการลงทุนในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต กรุณาอ่านเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

ผลการลงทุนในอดีตไม่ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Doo Prime, Doo Financial, Peter Elish, Doo Clearing, Doo Tech และ Doo Consulting เป็นชื่อทางการค้า, เครื่องหมายทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาของ Doo Group

ราไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลและบริษัทในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เมียนมาร์ แคนาดา คองโก คิวบา เอธิโอเปีย กายอานา เฮติ ฮ่องกง อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก อิสราเอล , ญี่ปุ่น , เลบานอน, มาเลเซีย, มาลี, เกาหลีเหนือ, สิงคโปร์, ศรีลังกา, โซมาเลีย, ตรินิแดดและโตเบโก, ตูนิเซีย, เวเนซุเอลา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา ข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้ได้กับประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่การเผยแพร่ข้อมูลและบริการดังกล่าวละเมิดระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นของตน ผู้เข้าชมจากภูมิภาคดังกล่าวควรยืนยันว่าการตัดสินใจลงทุนในบริการของเราเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยุติผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ตลอดเวลา

สัญลักษณ์ธุรกรรมใดๆ ที่แสดงที่นี่มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำใดๆ ของเรา ความคิดเห็น คำชี้แจง ข้อมูล ข้อมูล วัสดุหรือวัสดุของบุคคลที่สาม ("วัสดุ") ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เอกสารนี้ถือเป็นการสื่อสารทางการตลาดเท่านั้น ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุนในการซื้อขายและ/หรือคำแนะนำในการลงทุน แม้ว่าเราได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ เราจะไม่รับรองหรือรับประกันเนื้อหาใด ๆ หากข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ รวมถึงไม่จำกัด การสูญเสียกำไร การสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือการชดเชยความเสียหาย หากไม่ได้รับความยินยอมจากเรา คุณจะใช้เนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่ายซ้ำ หรืออนุญาตเนื้อหาดังกล่าว

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับแต่งข้อมูลและประสบการณ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราตามความต้องการของคุณ โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อมูลรายละเอียดข้างต้น และตกลงที่จะใช้คุกกี้ของเรา

เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลอย่างเต็มที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนของคุณตรงตามข้อกำหนดเป็นความรับผิดชอบของคุณ และคุณจะต้องรับผลที่ตามมาทั้งหมดจากการลงทุนและการซื้อขายของคุณ

การประกาศเอนทิตี Doo

Elish & Elish Inc

เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ 7700 Windrose Avenue, STE 300 Plano, Texas 75024, United States

Elish & Elish Inc เป็นโบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ US SEC และ FINRA หมายเลขกำกับคือ SEC: 8-41551 / CRD: 24409

PETER ELISH INVESTMENTS SECURITIES เป็นชื่อธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจาก Elish & Elish Inc.

Doo Clearing Limited

เป็นบริษัทจำกัดที่มีที่อยู่จดทะเบียนที่ 208 Uxbridge Road, Shepherds Bush, London, England, W12 7JD เลขทะเบียนบริษัทคือ 10684079

Doo Clearing Limited เป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศและผู้ให้บริการสภาพคล่อง ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย UK Financial Conduct Authority (UK FCA) ด้วยหมายเลขกำกับดูแล 833414

Doo Consulting Limited

เป็นบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่หน่วย A, 25 / F, Tower B, Billion Centre, ถนนหมายเลข 1 วังกง, เกาลูนเบย์, ฮ่องกงและหมายเลขทะเบียน บริษัท คือ 2601567

Doo Consulting Limited เป็น บริษัท ที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นผู้ให้บริการของ บริษัท ที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท Registry ในฮ่องกงและหมายเลขใบอนุญาตคือ TC006709

Doo Technology Singapore Pte. Ltd

เป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 18 Howard Road #10-05, Novelty Bizcentre, Singapore (369585) และหมายเลขจดทะเบียนบริษัทคือ 202104581D

Doo Technology Singapore Pte. Ltd. Ltd เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรมการเงิน

Doo Prime Vanuatu Limited

เป็นบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานจดทะเบียนที่อาคาร 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu และหมายเลขจดทะเบียนธุรกิจคือ 700238

Doo Prime Vanuatu Limited เป็นตัวแทนการซื้อขายทางการเงินที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยVanuatu Financial Services Commission (VFSC) และหมายเลขกำกับดูแลคือ 700238

Doo Prime Mauritius Limited

เป็นบริษัทจำกัดที่มีที่อยู่จดทะเบียนที่ระดับ Lot 15 A3, 1st Floor, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius, หมายเลขทะเบียนธุรกิจคือ 172054

Doo Prime Mauritius Limited เป็นตัวแทนการลงทุนที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงินของมอริเชียส (FSC), หมายเลขกำกับคือ C119023907