• Cổ Phiếu Hoa Kỳ
 • Cổ Phiếu Hồng Kông
 • Các Cặp Tiền Tệ Chính Yếu
 • Các cặp tiền tệ chéo
 • Các cặp tiền tệ nhỏ
 • Kim Loại Quý
 • Hàng Hóa
 • Chỉ Số Chứng Khoán
Sản Phẩm
Symbol
Sản Phẩm
Hoán Đổi Qua Đêm
(Vị Thế Mua)
Swap Long
Vị Thế Mua
Hoán Đổi Qua Đêm
(Vị Thế Bán)
Swap Short
Vị Thế Bán
Hoán đổi 3 ngày qua đêm
(Hoán đổi 3 ngày)
3-Day Swap
3 倍隔夜利息
đơn vị Tiền Tệ
đơn vị Tiền Tệ
AUD / CAD
-1.2 -1.276 USD
-1.2 -1.276 USD
周三 22 : 00

Máy Tính

-
Points
Points
-
- USD
- USD
Dữ liệu tỷ giá qua đêm được cập nhật hàng ngày vào lúc 19:00 BST.
Việc tính toán tỷ giá này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với tỷ giá thực tế cũng như các khoản phí, do những thay đổi theo thời gian thực trong tỷ giá hối đoái so với đô la Mỹ.
Làm thế nào để tính lãi suất qua đêm?

Làm thế nào để tính lãi suất qua đêm?

-

一、 货币对、贵金属、指数差价合约隔夜利息计算

Ví dụ 1:

Giả sử bạn mua Euro / Đô la Mỹ (EUR / USD) và giữ vị thế qua đêm, và lãi suất qua đêm được tích lũy vào ngày đó *:

 • 1
 • Pip1
 • Vị Thế Mua-3.883

Cách Tính Lãi Suất Qua Đêm = Lô x Pip Tính Toán Số Pip: Giá trị Pip = (Pip ở vị trí thập phân / Tỷ Giá Hối Đoái ở 3 vị trí thập phân) x Quy Mô Vị Thế x Vị Thế Mua / Bán x Số Ngày Giao Dịch


隔夜利息 = 1 x( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x -3.883 x 1 = -3.883 美元

Ví dụ 2:

Giả sử bạn bán khống Euro / Đô La Mỹ (EUR / USD) và giữ vị thế qua đêm, và lãi suất qua đêm được tích lũy vào ngày đó *:

 • 1
 • Pip1
 • Vị Thế Mua-1.029

Cách Tính Lãi Suất Qua Đêm = Lô x Pip Tính Toán Số Pip: Giá trị Pip = (Pip ở vị trí thập phân / Tỷ Giá Hối Đoái ở 3 vị trí thập phân) x Quy Mô Vị Thế x Vị Thế Mua / Bán x Số Ngày Giao Dịch


1 x ( 100.000 / 10 ^ 5 x 1 ) x 1,029 x 1 = USD 1,029

CFD cổ phiếu

Ví dụ 1:

Giả sử bạn đặt giá thầu 1 lô cổ phiếu Facebook (US: FB), giá mua thị trường là 251,02 và vị thế được giữ qua đêm, lãi suất qua đêm được tích lũy vào ngày đó *:

 • 1
 • Pip100
 • Vị Thế Mua-8

Cách Tính Lãi suất Qua Đêm: 手数 x 合约规模 x 市场价 x 多/空单隔夜利息 x 交易日数 / 100 / 36


隔夜利息 = 1 x 100 x 251.02 x -8 x( 1 / 100 / 360 ) = -5.578 美元

Ví dụ 2:

假设您卖出 1 手 Facebook 股票 (US:FB),市场卖出价(Ask Price) 为 251.12,并持仓过夜一天,当日应计隔夜利息*:

 • 1
 • Pip100
 • Vị Thế Mua-8

Cách Tính Lãi suất Qua Đêm: 手数 x 合约规模 x 市场价 x 多/空单隔夜利息 x 交易日数 / 100 / 36


1 x 100 x 251,12 x -8 x (1/100/100 360) = USD-5,580

*数值为正,即是您赚取的利息;数值为负,即是您需支付的利息。

Thông Báo Giải Quyết Giao Dịch

Thời hạn giải quyết tiêu chuẩn cho hầu hết các loại tiền tệ là hai ngày làm việc (T + 2). Các ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần. Nếu bạn giữ một vị thế cho đến cuối ngày giao dịch vào Thứ Tư, bạn sẽ bị tính phí giao dịch hoán đổi qua đêm gấp 3 lần.

Chỉ số và vị thế hàng hóa sẽ được tính phí hoán đổi qua đêm gấp 3 lần sau khi kết thúc ngày giao dịch vào thứ Sáu. Điều này cũng áp dụng cho các ngày lễ.

* Xin lưu ý rằng thời gian giải quyết tiêu chuẩn cho Đô La Mỹ / Đô La Canada (USD / CAD) và Đô La Mỹ / Lira Thổ Nhĩ Kỳ (USD / TRY) là một ngày làm việc (T + 1).

Go to Top