30
31
1
4
5
6
9
10
11
12
14
17
18
19
20
21
22
25
26
28
1
2
3
  • Online
  • Delivery
  • 节假日
kỳ nghỉ giao dịch
Date Festival Affected Products
2022.06.02 Spring Bank Holiday UK100
2022.06.03 Dragon Boat Festival HK50, Hong Kong Stocks
Futures (HSI, MHI, MCA)
2022.06.03 Platinum Jubilee Bank Holiday UK100
2022.06.13 Queen's Birthday AUS200
Futures Contracts Delivery Date
Delivery DateOnline
Last Trading Date Description Contract Month
2022-06-07 06:10:00 GMT +2 N225M_2206
Nikkei 225 Mini Futures CFD
Jun 2022
2022-06-07 06:10:00 GMT +2 N225_2206
Japan Nikkei 225 Index Spot CFD
Jun 2022
2022-06-08 21:00:00 GMT +2 DX_2206
U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD
Jun 2022
2022-06-13 20:15:00 GMT +2 VXM_2206
CBOE Mini Volatility Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-13 20:15:00 GMT +2 VIX_2206
CBOE Volatility Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-15 08:30:00 GMT +2 MCA_2206
MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-15 20:00:00 GMT +2 DAX_2206
Germany DAX 30 Index Spot CFD
Jun 2022
2022-06-15 21:00:00 GMT +2 RTY_2206
CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-15 21:00:00 GMT +2 M2K_2206
CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-15 21:00:00 GMT +2 MYM_2206
US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-15 21:00:00 GMT +2 YM_2206
Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD
Jun 2022
2022-06-15 21:00:00 GMT +2 MES_2206
US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-15 21:00:00 GMT +2 ES_2206
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-15 21:00:00 GMT +2 MNQ_2206
US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-15 21:00:00 GMT +2 NQ_2206
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-16 21:00:00 GMT +2 CL_2207
NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD
Jun 2022
2022-06-23 21:00:00 GMT +2 QC_2207
COMEX Mini Copper Futures CFD
Jul 2022
2022-06-24 21:00:00 GMT +2 GC_2206
COMEX Gold Futures CFD
Jun 2022
2022-06-27 08:30:00 GMT +2 MHI_2206
HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-27 08:30:00 GMT +2 HSI_2206
HKEX Hang Sheng Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-27 08:35:00 GMT +2 CNA50_2206
SGX FTSE China A50 Index Futures CFD
Jun 2022
2022-06-28 21:00:00 GMT +2 COIL_2208
ICE Brent Crude Futures CFD
2022年08月
2022-06-29 21:00:00 GMT +2 HG_2207
COMEX Copper Futures CFD
Jul 2022
2022-06-30 12:45:00 GMT +2 XW_2207
CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures CFD
Jul 2022
2022-06-30 12:45:00 GMT +2 XK_2207
CBOT Mini Soybean Futures CFD
Jul 2022
2022-06-30 12:45:00 GMT +2 XC_2207
CBOT Mini Corn Futures CFD
Jul 2022
2022-06-30 12:45:00 GMT +2 ZW_2207
CBOT Chicago SRW Wheat Futures CFD
Jul 2022
2022-06-30 12:45:00 GMT +2 ZS_2207
CBOT Soybean Futures CFD
Jul 2022
2022-06-30 12:45:00 GMT +2 ZC_2207
CBOT Corn Futures CFD
Jul 2022
期货合约上线日期 Symbol Contract Month
2022-06-02 00:00:00 GMT +2 DX_2209
U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD
2022年09月
2022-06-02 09:00:00 GMT +2 CNA50_2207
SGX FTSE China A50 Index Futures CFD
Jul 2022
2022-06-02 09:15:00 GMT +2 MHI_2207
HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD
Jul 2022
2022-06-02 09:15:00 GMT +2 HSI_2207
HKEX Hang Sheng Index Futures CFD
Jul 2022
2022-06-07 07:30:00 GMT +2 N225M_2208
Nikkei 225 Mini Futures CFD
2022年08月
2022-06-07 07:30:00 GMT +2 N225_2209
Japan Nikkei 225 Index Spot CFD
2022年09月
2022-06-07 22:00:00 GMT +2 RTY_2209
CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD
2022年09月
2022-06-07 22:00:00 GMT +2 M2K_2209
CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD
2022年09月
2022-06-07 22:00:00 GMT +2 MYM_2209
US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD
2022年09月
2022-06-07 22:00:00 GMT +2 YM_2209
Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD
2022年09月
2022-06-07 22:00:00 GMT +2 MES_2209
US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD
2022年09月
2022-06-07 22:00:00 GMT +2 ES_2209
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
2022年09月
2022-06-07 22:00:00 GMT +2 MNQ_2209
US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD
2022年09月
2022-06-07 22:00:00 GMT +2 NQ_2209
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
2022年09月
2022-06-08 00:15:00 GMT +2 DAX_2209
Germany DAX 30 Index Spot CFD
2022年09月
2022-06-08 09:15:00 GMT +2 MCA_2207
MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD
Jul 2022
2022-06-14 13:30:00 GMT +2 VXM_2208
CBOE Mini Volatility Index Futures CFD
2022年08月
2022-06-14 13:30:00 GMT +2 VIX_2208
CBOE Volatility Index Futures CFD
2022年08月
2022-06-16 22:00:00 GMT +2 CL_2209
NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD
2022年09月
2022-06-23 22:00:00 GMT +2 QC_2209
COMEX Mini Copper Futures CFD
2022年09月
2022-06-29 00:00:00 GMT +2 COIL_2210
ICE Brent Crude Futures CFD
2022年10月
2022-06-29 22:00:00 GMT +2 HG_2212
COMEX Copper Futures CFD
2022年12月
2022-06-30 13:30:00 GMT +2 XW_2209
CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures CFD
2022年09月
2022-06-30 13:30:00 GMT +2 XK_2209
CBOT Mini Soybean Futures CFD
2022年09月
2022-06-30 13:30:00 GMT +2 XC_2209
CBOT Mini Corn Futures CFD
2022年09月
2022-06-30 13:30:00 GMT +2 ZW_2209
CBOT Chicago SRW Wheat Futures CFD
2022年09月
2022-06-30 13:30:00 GMT +2 ZS_2209
CBOT Soybean Futures CFD
2022年09月
2022-06-30 13:30:00 GMT +2 ZC_2209
CBOT Corn Futures CFD
2022年09月

4 Bước Đơn Giản Để Bắt Đầu Hành Trình Giao Dịch Của Bạn

01Đăng Ký

Nhấp vào “Đăng ký” và nhập thông tin chi tiết của bạn để đăng ký tài khoản.

02Xác Minh

Hoàn tất quá trình xác minh và tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

03Nạp Tiền

Nạp tiền qua các cổng thanh toán nhanh chóng và an toàn của chúng tôi.

04Giao Dịch

Bắt đầu hành trình giao dịch đầu tiên của bạn.

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

40,000+

Công Cụ Giao Dịch

10,000+